Hop_-111
 1. ต้นทวย
 2. มหาราช ซอย 7
 3. เทศบาลคลองท่อม
 4. คลองแห้ง
 5. สามแยกไฟแดงบ้านทุ่ง
 6. สีแยกเขาฝาก
 7. ตลาดเก่า
 8. หัวสะพานบ้านกลาง
 9. สามแยกเขาพนม
 10. ในสระกระบี่
 11. เขาคราม
 12. อ่าวลึก