1. ท่าเสา กาญจนบุรี
 2. หนองเสือ กาญจนบุรี
 3. ท่ามะขาม ซอย13
 4. บ้านลำทราย
 5. บ่อพลอย
 6. หนองปลิง กาญจนบุรี
 7. โรงน้ำแข็งลาดหญ้าน้ำแข็งหลอด
 8. เทศบาลหนองสาหร่าย
 9. หนองประดู่
 10. เขาสะพายแร้ง
 11. ถนนพัฒนาการ
 12. ฟาร์มสุขใจ บึงน้ำรักษ์
 13. ท่ามะกา
 14. ร่มแฟก
 15. อู่ประกอบเซอร์วิส ดื้อด้านอาจารย์บอย
 16. ไฟแดงเลาขวัญ
 17. ยางม่วง ท่ามะกา
 18. หัวนา
 19. หนองฝ้าย
 20. ไทรโยคใหญ่
 21. หน้าโรงเรียนวัดทุ่งสมอ
 22. หน้าโรงเรียนด่านมะขามเตี้ย
 23. ตลาดลาดหญ้า
 24. หนองขาว
 25. บ้านลำทหาร ตรงข้ามประดาการยาง
 26. ตลาดผาสุก ซอย4
 27. บ้านหนองขอน
 28. คาร์แคร์บ้านใหม่ ทุ่งมะสัง
 29. ถนนแม่น้ำแคว
 30. โรงเรียนบ้านหนองรี
 31. น้ำพุร้อนหินดาด ทองผาภูมิ
 32. หนองปรือ ตรงข้ามเซเว่น
 33. ตลาดหน้าโรงงาน
 34. 7 eleven แสนตอ
 35. หมู่บ้านวังเเย้
 36. สามแยกวังใหญ่ บ่อพลอย
 37. หมู่บ้านห้วยน้ำขาว
 38. ค่ายสุรสีห์