Hop_-111
 1. ปั้มPT สามแยกจางวาง โป่งน้ำร้อน
 2. บางกะจะ
 3. ตลาดนัดวัดเวฬุวรรณาราม
 4. โรบินสันจันทบุรี
 5. บขส จันทบุรี
 6. สอยดาว
 7. ปตท.มะขามคลองทราย1
 8. จันทนิมิต
 9. ทุ่งขนาน
 10. เจ้าหลาว
 11. เขาสุกิม
 12. ตำบลโป่งน้ำร้อน
 13. ยางระหง
 14. หน้าโรงเรียนวัดมาบไผ่
 15. ศิริการ
 16. สะตอน
 17. ตลาดขลุง
 18. ตลาดนัดเฮงทวี แก่งหางแมว
 19. หน้าเซเว่นบ้านแหลม จันทบุรี