Hop_-111
 1. เมืองชัยนาท
 2. มโนรมย์
 3. หันคา
 4. บิ๊กซีมินิ สาขาวัดสิงห์
 5. บ้านเชี่ยน56
 6. เนินขาม 88
 7. หน้าโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
 8. อ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง
 9. วัดหลวงพ่อกวย
 10. หน้าสวนนกชัยนาท
 11. ท่าโบสถ์
 12. หน้าวัดปากคลองมะขามเฒ่า
 13. หนองมะโมง
 14. สรรคบุรี