Hop_-111
 1. ตลาดละแมเมืองใหม่
 2. อ่าวมะม่วง ทุ่งตะโก
 3. ถนนกรมหลวง
 4. พะโต๊ะ
 5. หลังสวน
 6. ตลาดหน้าโรงเรียนละแม
 7. เขายาว
 8. หน้าโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา
 9. ท่าแซะ
 10. ทางขึ้นเขามัทรีปากน้ำ
 11. หงษ์เจริญ
 12. หน้าซอยรัชดา
 13. วังไผ่