Hop_-111
 1. เขาน้อย ปราณบุรี
 2. สามแยกเขื่อนปราณบุรี
 3. พุน้อย
 4. หน้าโรงเรียนหนองพรานพุก
 5. หน้าเซเว่นไร่เก่า
 6. บ้านหนองซอ
 7. หนองขอนเหนือ ตรงข้าม MR DIY
 8. หัวหินซอย 102
 9. ร้านนานาพาณิชย์
 10. ปากน้ำปราณ
 11. สี่แยกไฟแดงวัดห้วยมงคล
 12. บ้านขอนทอง
 13. สี่แยกปราณบุรี หน้าโรงเรียนชิน
 14. เบญจพาส
 15. บายพาส ก่อนถึงแมคโครปราณบุรี
 16. เส้นหมู่บ้านหนองขอน
 17. วังก์พง
 18. หน้าหมู่บ้านเอื้ออาทรเขาเต่า
 19. ทุ่งเคล็ด