Hop_-111
 1. บ้านเอเชียโฮม หมู่บ้านนันทิชา
 2. ปั้มPTT 360 บ้านโป้ง
 3. ตลาดบ้านโป่ง
 4. ข้างเซเว่นหน้าวัดทุ่งหลวง
 5. อ้ออีเขียว
 6. หนองปลาหมอ
 7. สี่แยกห้วยชินสีห์
 8. ตลาดดำเนิน
 9. บ้านสิงห์ โพธาราม
 10. โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
 11. หลังตลาดศรีเมือง
 12. เซเว่นบ้านยาง
 13. แยกอบต ดอนแร่
 14. ตลาดห้วยกระบอก
 15. เซเว่นหนองเสือ
 16. 3แยกเขางู
 17. สนามบอลร่มโพธิ์ตาล บ้านโป่ง
 18. หนองโพ
 19. หลุมดิน
 20. หน้าสนามบอลห้วยตะแคง
 21. พุพลับ
 22. บึงกระจับ
 23. บ้านชีวา
 24. วัดห้วยปลาดุก
 25. ถนนคฑาธร
 26. หมู่15 บ้านยางหัก
 27. ตำบลคุ้งพยอม บ้านโป่ง
 28. โพธ์ดก ราชบุรี
 29. สวนผึ้ง
 30. บ้านคา