Hop_-111
 1. สามแยกหูแร่
 2. รัตภูมิ
 3. ควนลัง
 4. บ้านหาร คตยาง
 5. ตลาดสดคลองแงะ
 6. หน้าควน หาดใหญ่
 7. มินิบิ๊กซีถนนเทศาพัฒนา หาดใหญ่ใน
 8. เซเว่นหมู่บ้านแอร์พอร์ท
 9. นาทวี
 10. คลองแห
 11. ไทยอาคาร หาดใหญ่
 12. ถนนราษอุทิศ 1 สงขลา
 13. เคแอนเค สาขาจะนะ
 14. บ้านกลาง
 15. นาหม่อม
 16. โตนปลิวซารีน่า
 17. เพชรเกษม ซอย5
 18. บ้านโคกเมา
 19. เซ่เว่นปริก
 20. นาสีทอง
 21. หน้าโรงไฟฟ้าบางกล่ำ
 22. บ้านโปะหมอ บ้านพรุ
 23. วังใหญ่
 24. ตลาดฟุกเทียน
 25. ควนสะตอ
 26. รัตนอุทิศ
 27. ท่าช้าง
 28. บ้านบนเขา ถนนลพบุรีราเมศวร์
 29. ท่าท้อน
 30. บ้านเหนือคูเต่า
 31. ระโนด
 32. ท่าชะมวง รัตภูมิ
 33. ย่านซื่อ
 34. แยกไฟแดงเกาะหมี
 35. สำนักสงฆ์ข้างสนามกีฬาเนินขุมทอง
 36. จะนะ บ้านแค
 37. เทศบาลท่าช้าง บางกล่ำ
 38. บ้านหนองข้องรัตภูมิ
 39. สะบ้าย้อย
 40. มหาวิทยาลัยทักษิณสงขลา
 41. ตรงข้ามโรงพยาบาลสะบ้าย้อย
 42. ตลาดไข่ทอง บ้านพรุ
 43. หน้าโรงพยาบาลรัตภูมิ
 44. ท่ามะปราง
 45. นาหม่อม2
 46. บ้านเขาพระ
 47. บ้านป่าโอน
 48. สะท้อน
 49. ควนเนียง
 50. บ้านคลองกั่ว
 51. โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง
 52. วัดใหม่ทุ่งคา
 53. น้ำขาว
 54. นวมิทร์ สงขลา(ข้างโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ)
 55. ตลาดบ้านเลสิงหนคร
 56. สะเดา
 57. หน้าวัดม่วงหอม
 58. ทุ่งเสม็ด
 59. ควนเขาวัง
 60. เขตพัฒนาที่6 (ซอยบาลายครูรีด)
 61. ถนนปุณณกัณฑ์ประตู 108 มอ.หาดใหญ่
 62. คลองทราย
 63. สามแยกวัดโพธิ์
 64. ถนนนวลแก้ว
 65. บ้านวังพา
 66. ควนมีด
 67. ทุ่งลุง
 68. นาหม่อม3
 69. ถ จิระนคร หน้า ญ ว
 70. บ้านกลาง สนามบิน
 71. ท่าหรั่ง
 72. บ้านเลียบ
 73. ทุ่งน้ำขาว
 74. ตลาดน้ำคลองแห ถนนคลองแห คูเต่า
 75. คลองหวะ
 76. ปาดัง