Hop_-111
 1. ควนโดน
 2. ตลาดนัดสามแยกนิคม
 3. ทุ่งนุ้ย
 4. สามแยกสะพานวา ทุ่งหว้า
 5. บ้านชมดาว
 6. ควนกาหลง
 7. คลองขุด
 8. ฉลุง
 9. ท่าแพ
 10. ละงู หน้าธนาคารกรุงเทพ สาขาละงู
 11. วังกลั้ง
 12. ตลาดนัดบ้านควน
 13. เขาขาว
 14. ข้างอบต กำแพง
 15. นาทอน
 16. ห้วยน้ำดำ
 17. มัรกัสสตูล
 18. หน้ามัสยิดบ้านนํ้าเค็ม
 19. แป ระ
 20. แป ระ ควนเก