Hop_-111
 1. นิคมกระเสียว
 2. ตลาดนัดม่วงเฒ่า
 3. สะพานคอตัน
 4. หนองกระทุ่ม
 5. ท่าเสด็จ
 6. ตลาดใหม่ไทยเกษม
 7. วัดเดิมบาง (สุพรรณบุรี)
 8. สองพี่น้อง
 9. บ่อกรุ
 10. ด่านช้าง กม 8+2
 11. แยกบางปลาหมอ
 12. ตลาดด่านช้าง
 13. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 14. ไผ่ขวาง
 15. หนองหญ้าไซ
 16. ตลาดโพธิ์พระะยา
 17. ป่าสะแก
 18. สี่แยกโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20
 19. ท่าช้างข้างโรงเรียนธรรมโชติ
 20. ดอนเจดีย์
 21. ทัพผึ้ง
 22. ตลาดนัดวังยาว
 23. อบต ไร่รถ
 24. ยางนอน
 25. ร้านโชคกุญชร
 26. ศรีประจันต์
 27. สระกระโจม
 28. บ้านวังกุ่ม
 29. ร้านยาไอฟาร์มาเซีย ประตูข้างมหาลัยราชมงคล
 30. ตลาดสวนแตง
 31. วัดสองเขต สามัคคี(ลาดตาล)
 32. น้องใบบุญ
 33. แยกตลาดนางบวช
 34. โลตัสสามชุก สุพรรณบุรี
 35. ศิริวัฒน์
 36. บ้านท่าข้าม
 37. มินิบิ๊กซี ศรีประจันต์
 38. รางเข็มทอง
 39. หนองปลากระดี่
 40. ดอนคา
 41. ปั๊มคาลเท็กซ์ ดอนปรู
 42. หน้าโรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา หน้าวัดอู๋ทอง
 43. แยกบางยี่หน ชุมชนตะค่า
 44. บ้านกล้วย
 45. สนามชัย
 46. บ้านหนองอิงพิง
 47. บ้านบางหลวง
 48. สี่แยกโรงสีกำนันดิน
 49. ตลาดนัดบ้านไร่
 50. สี่แยกไฟแดงแยกแตงโม
 51. ตลาดบ้านสุด
 52. เซเว่นอู่ยา
 53. วัดราษฎร์สามัคคี
 54. บ้านช้างดำหัว
 55. หน้าโรงเรียนอู่ทอง
 56. หน้าวัดโพธิ์นฤมิต
 57. บ้านน้อยหนองโพธิ์
 58. บ้านโข้ง