Hop_-111
 1. PKKP เรสสิเดนซ์
 2. ป่างิ้ว
 3. กาดก้อม หน้าโรงพยาบาลเวียงป่าเป้า
 4. แม่สรวย
 5. ป่าเหมือด แม่สาย
 6. พญาเม็งราย
 7. แม่สาย
 8. เซเว่น ปอกลาง
 9. ตลาดหัวเวียง
 10. สามแยกแม่ขะจาน
 11. มอแม่ฟ้าหลวง
 12. เทิง
 13. หมู่บ้านปิยะพร
 14. น้ำพุร้อนแม่ขะจาน
 15. ปตท.เวียงแก่น
 16. ผาคำซิกตี้
 17. อุ้ยอ้ายฟิสชิ่ง
 18. ปตท เชียงของ
 19. ตลาดนัดท่าต้นเกี๋ยง
 20. ม่วงคำ
 21. บ้านใหม่ดอนเรือง
 22. ชุมชนป่าก่อ
 23. บ้านน้ำจำซอย2
 24. สันป่าก๊อ หลังบิ๊กซี
 25. 147 แม่เจดีย์
 26. บิ๊กซีมินิ ชุมชนเชียงของ
 27. ร้านมานนา ช็อป ตรงข้ามเซเว่นเทอดไทย
 28. ตรงข้ามที่ว่าการอำเภอเมืองพาน
 29. ตลาดไม้ลุงขน
 30. ป่าก่อดำ พหลโยธิน