Hop_-111
 1. กาดธานินทร์
 2. Maya Food Court
 3. ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
 4. ต้นเปา
 5. สันผีเสื้อ เมืองเชียงใหม่
 6. ถนนเจริญเมือง
 7. ตลาดวิบูลย์ทอง
 8. หมู่บ้านท้าวบุญเรือง ศรีสรร
 9. แม่คือ ดอยสะเก็ด
 10. โลตัสเมืองงาย
 11. cock pit สาขามหิดล
 12. วัดป่าแดด
 13. สันกลางสันกำแพง
 14. หลัง มช
 15. หางดง
 16. แม่ข่า
 17. ซอยตลาดแม่ริม
 18. เซเว่นถนนป่าหมากถวาย
 19. สันทรายหลวง
 20. เชิงดอยมินิโฮม234
 21. ตลาดแม่เหียะ
 22. โลตัสหางดงเชียงใหม่
 23. สามกษัตริย์
 24. ปั๊มบางจาก สาขาสันทรายน้อย
 25. โลตัสโกเฟรชแม่แตง
 26. ฝาง
 27. หน้าโรงเรียนมงฟอร์ตประถม ประตู2
 28. 89 พลาซ่า
 29. สันนาเม็ง สันทราย
 30. แก่งกื้ด
 31. แม่โจ้
 32. แม่ริม
 33. บ้านดอนชัย
 34. กาดสวนเจ้า ตลาดน้ำโท้ง
 35. โลตัสสันป่าตอง
 36. บายเฌอ​
 37. บวกครกเหนือ ท่าวังตาล
 38. มินิบิ๊กซี โครงการฟิวชั่น บ้านท่อ
 39. บ้านป่าตาล (ขวัญเวียง)
 40. ตรงข้ามตลาดดอยสะเก็ด
 41. ป่าลาน
 42. โป่งแยง
 43. แยกกาดเจริญเจริญ
 44. บ่อหิน
 45. ปูคา
 46. อำเภอแม่วาง
 47. ไชยปราการ
 48. หนองบัว
 49. แจ่มฟ้าจอมทอง
 50. ตำบลชมพู
 51. ร้านคุณนาย
 52. ข่วงสันกำแพง
 53. ข้าง รร.วชิราลัย
 54. 4แยกบ้านทา
 55. บ้านวาก
 56. สุเทพ
 57. ตลาดอ้อมเมือง
 58. แม่ริมสันโป่ง
 59. หน้าเซ่เว่นสหกรณ์แม่ออน
 60. แม่ริม เหมืองแก้ว
 61. เคหะชุมชนหนองหอย
 62. บิ๊กซีฮอด
 63. แตม คอสเมติคส์ สารภี
 64. บ้านบวกครก
 65. ปั๊มบางจาก น้ำบ่อหลวง
 66. หลัง ม แม่โจ้
 67. วัดป่าข่อยใต้ สันผีเสื้อ
 68. บ้านห้วยบง
 69. หน้าเทสโก้โลตัสเชียง
 70. ปั๊ม ปตท สารภี ขาเข้าเมืองเชียงใหม่
 71. เวียงแหง
 72. ดอนปิน
 73. กาดหลวงเมืองแกน
 74. หนองแฝก สารภี
 75. ท่ารั้ว
 76. สีแยกลิขิตชีวัน
 77. เจดีย์แม่ครัว
 78. บ้านโจ้
 79. ตลาดสันโค้ง
 80. ตำบลตลาดใหญ่ บ้านแม่จ้อง
 81. หน้าวัดขันแก้ว หารแก้ว 21
 82. ซอยข้างโรงพยาบาลสันป่าตอง
 83. แม่คะ
 84. หนองยาว