ติดต่อ

HOP CHAFE
บริษัท ฮ็อป ชาเฟ่ จำกัด

ที่อยู่ : 69/578 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหม่
อำเภอปากเกร็ด
 จ.นนทบุรี 11120
แผนที่ Google Map : ฮ็อป ชาเฟ่ (สำนักงานใหญ่)

เวลาทำการ


เปิดบริการ : วันจันทร์ – วันเสาร์
เวลา : 08.30-17.30 น.

ช่องทางการติดต่อ

Line : @hopchafe

เบอร์โทรติดต่อ 020-219120 ต่อ 1

Official@hopchafe.co.th

www.hopchafe.co.th

ติดตามพวกเราเพิ่มเติมได้ที่