เมนูเครื่องดื่ม


Strawberry milk
สตรอเบอร์รี่นมสด
ราคาหน้าร้าน ——- ฿20
เดลิเวอรี่ ———— ฿25
Taro Milk
นมเผือก
ราคาหน้าร้าน ——- ฿20
เดลิเวอรี่ ———— ฿25
Fresh Milk
นมสด
ราคาหน้าร้าน ——- ฿20
เดลิเวอรี่ ———— ฿25
Cantaloupe Milk
นมแคนตาลูป
ราคาหน้าร้าน ——- ฿20
เดลิเวอรี่ ———— ฿25
Pink Milk
นมชมพู
ราคาหน้าร้าน ——- ฿20
เดลิเวอรี่ ———— ฿25
Cocoa
โกโก้
ราคาหน้าร้าน ——- ฿20
เดลิเวอรี่ ———— ฿25
Ovaltine
โอวัลติน
ราคาหน้าร้าน ——- ฿20
เดลิเวอรี่ ———— ฿25
Green Tea Milk
ชาเขียวนม
ราคาหน้าร้าน ——- ฿20
เดลิเวอรี่ ———— ฿25
Green Tea
ชาเขียวใส
ราคาหน้าร้าน ——- ฿20
เดลิเวอรี่ ———— ฿25
Thai Tea
ชาไทย
ราคาหน้าร้าน ——- ฿20
เดลิเวอรี่ ———— ฿25
Lemon Green Tea
ชาเขียวมะนาว
ราคาหน้าร้าน ——- ฿20
เดลิเวอรี่ ———— ฿25
Taiwan Milk Tea
ชานมไต้หวัน
ราคาหน้าร้าน ——- ฿20
เดลิเวอรี่ ———— ฿25
Lemon Honey
Green Tea
ชาเขียวน้ำผึ้งมะนาว
ราคาหน้าร้าน ——- ฿20
เดลิเวอรี่ ———— ฿25
Cocoa Tea
ชาโกโก้
ราคาหน้าร้าน ——- ฿20
เดลิเวอรี่ ———— ฿25
Black Tea
ชาดำ
ราคาหน้าร้าน ——- ฿20
เดลิเวอรี่ ———— ฿25
Nestea
ชาเนสที
ราคาหน้าร้าน ——- ฿20
เดลิเวอรี่ ———— ฿25
Lemon Tea
ชามะนาว
ราคาหน้าร้าน ——- ฿20
เดลิเวอรี่ ———— ฿25

Taiwan Brown Sugar
ชาไต้หวันบราวน์ชูการ์
ราคาหน้าร้าน ——- ฿20
เดลิเวอรี่ ———— ฿25
Milk Brown Sugar
นมสดบราวน์ชูการ์
ราคาหน้าร้าน ——- ฿20
เดลิเวอรี่ ———— ฿25
Green Tea Brown Sugar
ชาเขียวบราวน์ชูการ์
ราคาหน้าร้าน ——- ฿20
เดลิเวอรี่ ———— ฿25
Green Soda
เขียวโซดา
ราคาหน้าร้าน ——- ฿20
เดลิเวอรี่ ———— ฿25
Mango Soda
มะม่วงโซดา
ราคาหน้าร้าน ——- ฿20
เดลิเวอรี่ ———— ฿25
Lychee Soda
ลิ้นจี่โซดา
ราคาหน้าร้าน ——- ฿20
เดลิเวอรี่ ———— ฿25
Red Soda
แดงโซดา
ราคาหน้าร้าน ——- ฿20
เดลิเวอรี่ ———— ฿25
Kiwi Soda
กีวี่โซดา
ราคาหน้าร้าน ——- ฿20
เดลิเวอรี่ ———— ฿25
Lemon Honey Soda
น้ำผึ้งมะนาวโซดา
ราคาหน้าร้าน ——- ฿20
เดลิเวอรี่ ———— ฿25
Grape Soda
องุ่นโซดา
ราคาหน้าร้าน ——- ฿20
เดลิเวอรี่ ———— ฿25
Apple Soda
แอปเปิ้ลโซดา
ราคาหน้าร้าน ——- ฿20
เดลิเวอรี่ ———— ฿25
Lemon Soda
มะนาวโซดา
ราคาหน้าร้าน ——- ฿20
เดลิเวอรี่ ———— ฿25
Strawberry Soda
สตรอเบอร์รี่โซดา
ราคาหน้าร้าน ——- ฿20
เดลิเวอรี่ ———— ฿25
Cantaloupe Soda
แคนตาลูปโซดา
ราคาหน้าร้าน ——- ฿20
เดลิเวอรี่ ———— ฿25
Passion Fruit Soda
เสาวรสโซดา
ราคาหน้าร้าน ——- ฿20
เดลิเวอรี่ ———— ฿25
Blue Hawaii
บลูฮาวาย
ราคาหน้าร้าน ——- ฿20
เดลิเวอรี่ ———— ฿25

Latte
ลาเต้
ราคาหน้าร้าน ——- ฿20
เดลิเวอรี่ ———— ฿25
Mocca
มอคค่า
ราคาหน้าร้าน ——- ฿20
เดลิเวอรี่ ———— ฿25
Cappuccino
คาปูชิโน่
ราคาหน้าร้าน ——- ฿20
เดลิเวอรี่ ———— ฿25
Espresso
เอสเปรสโซ่
ราคาหน้าร้าน ——- ฿20
เดลิเวอรี่ ———— ฿25
Berry Tea
ชาเบอร์รี่


ราคาหน้าร้าน ——- ฿20
เดลิเวอรี่ ———— ฿25
Lemon Berry Tea
ชาเบอร์รี่มะนาว


ราคาหน้าร้าน ——- ฿20
เดลิเวอรี่ ———— ฿25
Honey Lemon
Berry Tea
ชาเบอร์รี่น้ำผึ้ง

ราคาหน้าร้าน ——- ฿20
เดลิเวอรี่ ———— ฿25
Cocoa Berry Tea
ชาเบอร์รี่โกโก้

ราคาหน้าร้าน ——- ฿20
เดลิเวอรี่ ———— ฿25
Jasmine Tea
ชามะลิ
ราคาหน้าร้าน ——- ฿20
เดลิเวอรี่ ———— ฿25
Milk Jasmine Tea
ชามะลินม
ราคาหน้าร้าน ——- ฿20
เดลิเวอรี่ ———— ฿25
Honey Jasmine Tea
ชามะลิน้ำผึ้ง
ราคาหน้าร้าน ——- ฿20
เดลิเวอรี่ ———— ฿25
Strawberry
Jasmine Tea
ชามะลิสตรอเบอร์รี่
ราคาหน้าร้าน ——- ฿20
เดลิเวอรี่ ———— ฿25
Lychee
Jasmine Tea
ชามะลิลิ้นจี่
ราคาหน้าร้าน ——- ฿20
เดลิเวอรี่ ———— ฿25
Apple
Jasmine Tea
ชามะลิแอปเปิ้ล
ราคาหน้าร้าน ——- ฿20
เดลิเวอรี่ ———— ฿25
Peach Tea
ชาพีช
ราคาหน้าร้าน ——- ฿20
เดลิเวอรี่ ———— ฿25
Milk Brown
Sugar Frappe
นมสดบราวน์ชูการ์ปั่น
ราคาหน้าร้าน ——- ฿35
เดลิเวอรี่ ———— ฿45

Taiwan Milk Tea
Frappe
ชาไต้หวันปั่น
ราคาหน้าร้าน ——- ฿35
เดลิเวอรี่ ———— ฿45
Cantaloupe Milk Frappe
นมแคนตาลูปปั่น
ราคาหน้าร้าน ——- ฿35
เดลิเวอรี่ ———— ฿45
Taiwan Brown
Sugar Frappe
ชาไต้หวันบราวน์ชูการ์ปั่น
ราคาหน้าร้าน ——- ฿35
เดลิเวอรี่ ———— ฿45

Cocoa Tea
Frappe
ชาโกโก้ปั่น
ราคาหน้าร้าน ——- ฿35
เดลิเวอรี่ ———— ฿45
Taro Milk
Frappe
นมเผือกปั่น
ราคาหน้าร้าน ——- ฿35
เดลิเวอรี่ ———— ฿45
Green Tea
Sugar Frappe

ชาเขียวบราวน์ชูการ์ปั่น
ราคาหน้าร้าน ——- ฿35
เดลิเวอรี่ ———— ฿45

Nestea
Frappe
ชาเนสทีปั่น
ราคาหน้าร้าน ——- ฿35
เดลิเวอรี่ ———— ฿45
Strawberry Milk
Frappe
สตรอเบอร์รี่นมสดปั่น
ราคาหน้าร้าน ——- ฿35
เดลิเวอรี่ ———— ฿45
Thai Tea
Frappe
ชาไทยปั่น
ราคาหน้าร้าน ——- ฿35
เดลิเวอรี่ ———— ฿45

Fresh Milk
Frappe
นมสดปั่น
ราคาหน้าร้าน ——- ฿35
เดลิเวอรี่ ———— ฿45
Ovaltine
Frappe
โอวัลตินปั่น
ราคาหน้าร้าน ——- ฿35
เดลิเวอรี่ ———— ฿45
Green Tea
Frappe
ชาเขียวปั่น
ราคาหน้าร้าน ——- ฿35
เดลิเวอรี่ ———— ฿45

Pink Milk
Frappe
นมชมพู
ราคาหน้าร้าน ——- ฿35
เดลิเวอรี่ ———— ฿45
Cocoa
Frappe
โกโก้ปั่น
ราคาหน้าร้าน ——- ฿35
เดลิเวอรี่ ———— ฿45
Cocoa
โกโก้นมเหนียว เข้มเอาอยู่
ราคาหน้าร้าน ——- ฿35
เดลิเวอรี่ ———— ฿40
Cocoa
โกโก้นมเหนียว เข้มเอาเป็น
ราคาหน้าร้าน ——- ฿35
เดลิเวอรี่ ———— ฿40
Cocoa
โกโก้นมเหนียว เข้มเอาตาย
ราคาหน้าร้าน ——- ฿35
เดลิเวอรี่ ———— ฿40
Purple Sweet potato
มันม่วง
ราคาหน้าร้าน ——- ฿29
เดลิเวอรี่ ———— ฿35
Melon Milk
นมเมล่อน
ราคาหน้าร้าน ——- ฿29
เดลิเวอรี่ ———— ฿35
Purple Sweet Potato
& Melon Milk
มันม่วงและเมล่อน
ราคาหน้าร้าน ——- ฿35
เดลิเวอรี่ ———— ฿40
Butter Beer
บัตเตอร์เบียร์
ราคาหน้าร้าน ——- ฿25
เดลิเวอรี่ ———— ฿35
Blueberry Cheesecake
บลูเบอร์รี่ชีสเค้ก
ราคาหน้าร้าน ——- ฿25
เดลิเวอรี่ ———— ฿35
Strawberry Cheesecake
สตรอเบอร์รี่ชีสเค้ก
ราคาหน้าร้าน ——- ฿25
เดลิเวอรี่ ———— ฿35
Passion Fruit Tea
With Cream Cheese
ชาชีส เสาวรส
ราคาหน้าร้าน ——- ฿39
เดลิเวอรี่ ———— ฿49
Peach & Lychee Tea
With Cream Cheese
ชาชีส (พีช) ลิ้นจี่
ราคาหน้าร้าน ——- ฿39
เดลิเวอรี่ ———— ฿49
Peach & Strawberry Tea With Cream Cheese
ชาชีส (พีช) สตรอเบอร์รี่
ราคาหน้าร้าน ——- ฿39
เดลิเวอรี่ ———— ฿49
Lychee Tea
With Cream Cheese
ชาชีส ลิ้นจี่
ราคาหน้าร้าน ——- ฿39
เดลิเวอรี่ ———— ฿49
Strawberry Tea
With Cream Cheese
ชาชีส สตรอเบอร์รี่
ราคาหน้าร้าน ——- ฿39
เดลิเวอรี่ ———— ฿49
Tabo
ไข่มุก
Grass Jelly
บุกเฉาก๊วย
Cream Cheese
ครีมชีส
Brown Sugar
บุกบราวน์ชูการ์
Ham Chesse Croissant
ครัวซองต์แฮมชีส
ราคาหน้าร้าน ——- ฿20
เดลิเวอรี่ ———— ฿25
Almond Croissant
ครัวซองต์อัลมอนด์
ราคาหน้าร้าน ——- ฿20
เดลิเวอรี่ ———— ฿25
Dark Chocolate Croissant
ครัวซองต์ดาร์คช็อคโรยถั่ว
ราคาหน้าร้าน ——- ฿20
เดลิเวอรี่ ———— ฿25